Google Desktop 5.9.1005.12335

Google Desktop 5.9.1005.12335

Google Inc. – 1,9MB – Freeware
ra khỏi 284 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Máy tính để bàn của Google cung cấp cho bạn dễ dàng truy cập thông tin trên máy tính của bạn và từ các trang web. Đó là một tìm kiếm máy tính để bàn ứng dụng cung cấp toàn bộ nội dung tìm kiếm qua email của bạn, tập tin máy tính, âm nhạc, hình ảnh, cuộc trò chuyện và trang web mà bạn đã xem.

Bằng cách làm cho máy tính của bạn có thể tìm kiếm, Google máy tính để bàn đặt thông tin của bạn một cách dễ dàng trong tầm tay của bạn và giải phóng bạn từ việc tự tổ chức của bạn tập tin, email và thẻ đánh dấu. Nó làm cho tìm kiếm máy tính của bạn dễ dàng như tìm kiếm trên web với Google.

Google Desktop không chỉ giúp bạn tìm trên máy tính của bạn; nó cũng giúp bạn thu thập thông tin mới từ các trang web với Sidebar, một tính năng máy tính để bàn mới cho bạn thấy email mới của bạn, thời tiết và thông tin chứng khoán, cá nhân hoá tin tức và nguồn cấp dữ liệu RSS/Atom, và nhiều hơn nữa. Bên được cá nhân hoá tự động, mà không có bất kỳ cấu hình thủ công yêu cầu (mặc dù bạn chắc chắn có thể làm cho tùy chỉnh của riêng bạn nếu bạn muốn).

Tổng quan

Google Desktop là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 848 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Desktop là 5.9.1005.12335, phát hành vào ngày 26/05/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.9.1005.12335, được sử dụng bởi 63 % trong tất cả các cài đặt.

Google Desktop đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,9MB.

Người sử dụng của Google Desktop đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Desktop!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 848 UpdateStar có Google Desktop cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại